CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej  spotkało się 8 czerwca br. na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które tym razem okazało się skuteczne. Udało się bowiem zebrać kworum niezbędne do procedowania nad statutem, a to oznacza obecność 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania. W efekcie nowy statut Towarzystwa został uchwalony, warto podkreślić, że stosowna uchwała podjęta została jednomyślnie.

Najogólniej ujmując nowe statutowe zapisy pozwalają m.in. na organizowanie pomocy pracownikom i studentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku klęski żywiołowej, wojny, powodzi, a także działalności charytatywnej oraz wolontariatu. Zresztą zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem  dostępnym na naszej stronie internetowej.