CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Koniec czerwca to w stowarzyszeniach czas rozliczeń finansowych i merytorycznych (o Walnym Zgromadzeniu i absolutorium dla zarządu) informowaliśmy we wcześniejszej notatce). W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej może pochwalić się niezłą kondycją finansową, świadczy o tym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 38 543,25 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy 25/100), zaś rachunek wyników pokazuje zysk w wysokości 11 953,62 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 62/100. To optymistyczny prognostyk.

Decyzją zarządu Towarzystwa kwota ta przeznaczona została na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dołożymy starań aby utrzymać taką tendencję.