CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Z wielką radością i satysfakcją przyjmujemy informacje o kolejnych sukcesach Politechniki Opolskiej, a do tych zaliczają się osiągnięcia w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, biznesem i przemysłem wpisujące się w realizację tzw. złotego trójkąta: samorząd-nauka-biznes.

- o czym przeczytać można na stronie Uczelni: Jaki ten świat będzie w przyszłości, w dużej mierze zależy od nas, od nauczycieli akademickich i efektów naszej współpracy z przemysłem, biznesem. Bez tego nie będzie silnego regionu, silnego państwa – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, który dodaje, że w skali mijającego roku uczelnia podpisuje i realizuje kilkadziesiąt umów o współpracy, prowadzi badania zlecone, doktoraty wdrożeniowe – czytamy na stronie.

Tym bardziej z dumą podkreślamy, że rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marcin Lorenc a także Pani Magdalena Filipek, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej są w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej - rektor jest wiceprezesem, a M. Filipek sekretarzem. Pani dyrektor podkreśla, że sukcesy, o których mówi artykuł to efekt pracy całego zespołu CTT.

Z tym większą satysfakcją o tym informujemy.