CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Szanowni Państwo, Członkowie TPPO

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 6 czerwca (wtorek) 2023 r. o godz. 9.00, w sali nr 114 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

2) Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i sposobu głosowania.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Podjęcie stosownych uchwał.

6) Zapytania, wolne wnioski.

7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.