CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

 

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej wypełniło swój ustawowy obowiązek przygotowując sprawozdania finansowe i merytoryczne i poddając je następnie ocenie wszystkich członków Stowarzyszenia. Mówiąc krótko - za nami kolejne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 6 czerwca 2023 r. w sali 114 w budynku nr 7 w II kampusie przy ul. Prószkowskiej 76, gdzie Przyjaciele Politechniki spotkali się aby wszechstronnie ocenić działalność Stowarzyszenia.

Warto podkreślić, że przedstawione sprawozdania uzyskały jednomyślną akceptację Zgromadzenia dając tym samym zarządowi TPPO mandat do dalszej działalności. Nie zabrakło także dyskusji o planach i kierunkach dalszej aktywności i tu warto wspomnieć o pracach nad przygotowaniem miejsca do ekspozycji materiałów i artefaktów dokumentujących historię opolskiej uczelni technicznej, a także o propozycji Rektora dotyczącej tóg akademickich dla przewodniczących dyscyplin naukowych w Politechnice Opolskiej.  Jak zwykle wśród poruszanych tematów znalazły się sprawy członkowskie oraz współdziałanie z władzami Uczelni.

Przy okazji warto wspomnieć, że skorzystaliśmy z możliwości jakie daje nowy statut i kilka osób uczestniczyło zdalnie w Walnym Zgromadzeniu.

O kolejnych sprawach i zadaniach informować będziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.