CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej za nami. 31 maja br.  uczestnicy przyjęli jednogłośnie przedstawione  sprawozdania finansowe i merytoryczne na rok 2021.  Warto podkreślić, że wynik finansowy jest tym razem zdecydowanie dodatni!  Uzykane absolutorium stanowi jednocześnie dowód zaufania dla zarządu, jak i wyzwanie dla przyszłych działań. Przede wszystkim musimy dokonać zmian w statucie stowarzyszenia, aby rozwinąć skrzydła. Tym razem niestety nie udało nam się tego zrobić z prozaicznego powodu – braku kworum. Przy okazji apelujemy do naszych członków  - bez waszej obecności na zebraniach niewiele wskóramy,  a czas nagli. Jeśli nie zmienimy statutu – TPPO nie może  choćby włączyć się pomoc jaką świadczy dla ofiar wojny Politechnika Opolska.

Poza dobrym wynikiem finansowym  uzupełniony został skład Sądu Koleżeńskiego, w związku z wakatem po dr. Włodzimerzu Będkowskim, którym zakończył aktywność zawodową i działalmość w Towarzystwie. Tej roli podjął się (w wyniku  wyboru) prof. Sebastian Borucki. Wiele obiecujemy sobie po tej zmianie.

Przed Towarzystwem kolejne wyzwania. Liczymy na współpracę i aktywność  środowiska akademickiego, pracowników, studentów, a zwłaszcza absolwentów Politechniki Opolskiej.