CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

środa, sierpień 02, 2023

Z radością informujemy, że inicjatywa przygotowania tóg dla przewodniczących rad naukowych dyscyplin uprawianych na Politechnice Opolskiej wyrażona przyjęciem stosownej uchwały przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej, ma swój pozytywny ciąg dalszy. Jak dowiedzieliśmy się od pani kierownik Kancelarii Rektora, mgr Elżbiety Tokarskiej, zakończyło się tzw. badanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy. Spośród przesłanych ofert, na uwagę zasługują dwie: jedna od firmy krawieckiej z Wrocławia, z której usług Politechnika Opolska korzystała już nieraz oraz firma z Gdańska, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę. Obydwie proponują wykonanie akademickich strojów z takich samych materiałów – elanowełna i aksamit, a także termin przygotowania na koniec września. Decyzja musi zostać podjęta w najbliższym czasie, aby podczas najbliższej akademickiej uroczystości, czyli inauguracji roku, przewodniczący mogli wystąpić już w togach. Politechnika zamówi 10 strojów strojów akademickich. Przypomnijmy, zwyczaj noszenia tóg zwanych także sukniami akademickimi sięga wieku dwunastego, kiedy powstawały w Europie pierwsze uniwersytety. Togi zwieńczone są pelerynami, inaczej - mucetami, które w sukni rektorskiej wykonywane bywały kiedyś z futra sobolowego lub gronostajowego. Nieodzowną częścią ubioru są także birety. Togi dla przewodniczących dyscyplin naukowych w Politechnice będą w trzech kolorach, dla dyscyplin w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w kolorze niebieskim, dla dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych w kolorze żółtym, a togi dla dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – zielone. Należy także dodać, że TPPO włączy się w finansowanie strojów akademickich, zajmie się także obsługą administracyjno-księgową przedsięwzięcia.

wtorek, lipiec 18, 2023

W ubiegłym tygodniu Zarząd podjął uchwałę otwierającą drogę dla ciekawej inicjatywy, w myśl której przygotowane mają zostać stroje akademickie, czyli togi oraz birety dla przewodniczących rad naukowych dyscyplin uprawianych na Politechnice Opolskiej. Przypomnijmy, chodzi o 10 dyscyplin naukowych sklasyfikowanych w trzech dziedzinach nauki: dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzinie nauk społecznych, a także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Po szczegółowe informacje na ten temat odsyłamy do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 (Dz. U. Poz. 2202) oraz na stronę Uczelni, gdzie w zakładce https://dn.po.edu.pl/index.php/dyscypliny-naukowe , zostały graficznie przedstawione dyscypliny naukowe prowadzone na Politechnice.

środa, lipiec 12, 2023

W lipcu pustoszeją laboratoria i sale wykładowe, studenci cieszą się z zasłużonych wakacji, słowem w czas letniej kanikuły nieco zwalnia rytm akademickiego życia. To dobry czas na podsumowania i plany na kolejny rok akademicki. Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej podsumowało ubiegłoroczną działalność na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się na początku czerwca – o czym już informowaliśmy. Warto w kilku zdaniach przybliżyć inicjatywę zapoczątkowaną w kwietniu br., a mianowicie nawiązanie współpracy, zwieńczone zawarciem stosownej umowy, z Urzędem Wojewódzkim w Opolu. Współpraca ma na celu wsparcie obsługi Punktu Recepcyjnego prowadzonego przez wojewodę opolskiego w domu studenta Politechniki Opolskiej „Sokrates” przy ul. Małopolskiej w zakresie tłumaczeń z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski na rzecz obywateli Ukrainy. Mówiąc krótko, w Sokratesie znalazło schronienie uciekając przed wojną blisko 300 osób z Ukrainy, które musiały uzyskać niezbędne dokumenty aby móc formalnie i normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie. Obsługa tłumacza potrzebna była także w pracach Zespołu powołanego przez wojewodę do spraw oceny możliwości partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.

środa, czerwiec 14, 2023

Podobnie jak w roku ubiegłym, za sprawą Pani Anny Czabak, zaangażowanej w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy, która w Towarzystwie Przyjaciół Politechniki Opolskiej sprawuje funkcję skarbnika, Towarzystwo wsparło organizację tegorocznego Dnia Dziecka dla małych mieszkańców Domu Studenta Sokrates, którzy tu znaleźli schronienie uciekając przed wojną.

wtorek, czerwiec 13, 2023

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej wypełniło swój ustawowy obowiązek przygotowując sprawozdania finansowe i merytoryczne i poddając je następnie ocenie wszystkich członków Stowarzyszenia. Mówiąc krótko - za nami kolejne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 6 czerwca 2023 r. w sali 114 w budynku nr 7 w II kampusie przy ul. Prószkowskiej 76, gdzie Przyjaciele Politechniki spotkali się aby wszechstronnie ocenić działalność Stowarzyszenia.

poniedziałek, maj 29, 2023

Szanowni Państwo, Członkowie TPPO Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 6 czerwca (wtorek) 2023 r. o godz. 9.00, w sali nr 114 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 2) Wybór przewodniczącego i protokolanta. 3) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i sposobu głosowania. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie stosownych uchwał. 6) Zapytania, wolne wnioski. 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

piątek, marzec 24, 2023

Zarząd TPPO spotkał się w dniu 21 marca br. na kolejnym posiedzeniu, którego program wypełniło m. in. omówienie spraw członkowskich oraz finansów stowarzyszenia – szczególnie w kontekście zbliżającego się terminu sprawozdawczego. Podsumowano także zaangażowanie Towarzystwa w przygotowanie Balu Politechniki (28.01.2023), którego głównym organizatorem był Instytut Konfucjusza. Wprawdzie obsługa księgowo-administracyjna imprezy nie przyniosła Towarzystwu znaczącego wyniku finansowego, jednak śmiało można stwierdzić, że zaangażowanie przyczyniło się do powodzenia akademickiej imprezy, zatem ostateczne résumé potwierdza zasadność decyzji. Mało tego, ustalono, że TPPO podtrzymuje swoją dyspozycyjność w przygotowaniu podobnych wydarzeń w przyszłym roku.

piątek, luty 03, 2023

Za nami Bal Politechniki Opolskiej, który w annałach Uczelni zapisze się zapewne jako wyjątkowa impreza. Co uprawnia do takiej oceny? Po pierwsze duże zainteresowanie – liczba miejsc szybko została wyczerpana i trzeba było utworzyć listę rezerwową. Tu ukłon w stronę pani dyrektor Instytutu Konfucjusza - prof. Marlena Bernat nie bała się podjęcia wyzwania po latach przerwy i pandemicznym interwale, mało tego, głównym organizatorem balu był właśnie Instytut, który w ten sposób uczcił początek Chińskiego Nowego Roku – Roku Królika, a także rozpoczął obchody 15-lecia jednostki. Warto wspomnieć, że wśród gości był m. in. Jun Yi, attaché z chińskiej ambasady w Polsce, a motywy chińskie obecne były w wielu aspektach.

czwartek, styczeń 05, 2023

Politechnika Opolska wraca do dobrej tradycji organizowania imprez kulturalnych dla pracowników i sympatyków środowiska akademickiego, a w tę bez wątpienia wpisuje się zaplanowany na początek Chińskiego Nowego Roku bal, którego głównym organizatorem jest Centrum Współpracy Polska-China, Instytut Konfucjusza w Opolu.

wtorek, styczeń 03, 2023

Z wielką radością i satysfakcją przyjmujemy informacje o kolejnych sukcesach Politechniki Opolskiej, a do tych zaliczają się osiągnięcia w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, biznesem i przemysłem wpisujące się w realizację tzw. złotego trójkąta: samorząd-nauka-biznes. - o czym przeczytać można na stronie Uczelni: Jaki ten świat będzie w przyszłości, w dużej mierze zależy od nas, od nauczycieli akademickich i efektów naszej współpracy z przemysłem, biznesem. Bez tego nie będzie silnego regionu, silnego państwa – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, który dodaje, że w skali mijającego roku uczelnia podpisuje i realizuje kilkadziesiąt umów o współpracy, prowadzi badania zlecone, doktoraty wdrożeniowe – czytamy na stronie. Tym bardziej z dumą podkreślamy, że rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marcin Lorenc a także Pani Magdalena Filipek, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej są w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej - rektor jest wiceprezesem, a M. Filipek sekretarzem. Pani dyrektor podkreśla, że sukcesy, o których mówi artykuł to efekt pracy całego zespołu CTT. Z tym większą satysfakcją o tym informujemy.