CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Stowarzyszenie  - Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Stanisława Mikołajczyka 5 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu dnia 30.05.2001 roku pod numerem 0000015877

Stowarzyszeniu nadano numer identyfikacyjny REGON 000804997 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7541023358.

Nr rachunku bankowego: 28 1240 1633 1111 0010 1526 1839

Statut

Deklaracja członkowska (do pobrania)