CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Towarzystwo wsparło finansowo organizację tegorocznego Dnia Dziecka na politechnice. Festyn zorganizowany został przed akademikiem Sokrates, a na jego program - poza oczywiście atrakcjami  dla najmłodszych – złożyło się także zasadzenie drzew. Zarówno sama  impreza jak i symboliczne nasadzenia są inicjatywą obecnych mieszkańców Sokratesa, czyli uchodźców z Ukrainy, którzy w ten sposób chcieli wyrazić wdzięczność za gościnę oraz zaakcentować przyjaźń polsko-ukraińską. Drzewa: kalinę symbolizującą naszych sąsiadów oraz jarzębinę kojarzoną jako polskie drzewo zasadził prof. Marcin Lorenc - Rektor Politechniki Opolskiej, dając tym sygnał do rozpoczęcia zabawy.

Warto pamiętać, że w akademiku mieszka aktualnie ponad 350 osób, z czego blisko połowa to dzieci. I to dla nich, a także dla dzieci pracowników Politechniki Opolskiej pomyślano o wielu atrakcjach, w których przygotowanie włączył się także Akademicki Związek Sportowy.

W wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy zaangażowana jest p. Anna Czabak pełniąca w TPPO funcję skarbnika. Środki wyasygnowane przez Towarzystwo pozwoliły m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów.