CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

W ubiegłym tygodniu Zarząd podjął uchwałę otwierającą drogę dla ciekawej inicjatywy, w myśl której przygotowane mają zostać stroje akademickie, czyli togi oraz birety dla przewodniczących rad naukowych dyscyplin uprawianych na Politechnice Opolskiej.

Przypomnijmy, chodzi o 10 dyscyplin naukowych sklasyfikowanych w trzech dziedzinach nauki: dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzinie nauk społecznych, a także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Po szczegółowe informacje na ten temat odsyłamy do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 (Dz. U. Poz. 2202) oraz na stronę Uczelni, gdzie w zakładce https://dn.po.edu.pl/index.php/dyscypliny-naukowe, zostały graficznie przedstawione dyscypliny naukowe prowadzone na Politechnice.

Przygotowanie tóg dla kolejnej grupy naukowców bez wątpienia wzmacnia identyfikację wizualną Politechniki Opolskiej, nawiązując zarazem do najlepszych tradycji akademickich. Warto w tym miejscu dodać, że logotyp, stroje oraz insygnia akademickie składają się na identyfikację wizualną każdej polskiej uczelni.

Z dużym uznaniem należy podkreślić zaangażowanie i troskę Władz Uczelni o sprawy wizerunkowe - jakże ważny obszar życia akademickiego, czego wyrazem jest zapewnienie środków na realizację wspomnianego przedsięwzięcia.

Na tę chwilę trwają konsultacje z przewodniczącymi dyscyplin naukowych co do kolorystyki – TPPO proponuje kolory: zielony, fioletowy i niebieski, a do końca bieżącego tygodnia pobrane mają zostać miary od zainteresowanych. Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej wzięło na siebie obsługę administracyjno-księgową inicjatywy oraz współfinansowanie, oczywiście w ścisłej współpracy z koordynującą zamówienie Kancelarią Rektora.

Nie bez sentymentu w tym miejscu przywołujemy fakt, że jednym z pierwszych zadań powołanego w 1969 r. stowarzyszenia – poprzedniczki TPPO – czyli Towarzystwa Przyjaciół Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu , było zlecenie spółdzielni pracy krawców w Krakowie wykonania 21 tóg dla członków ówczesnego Senatu Szkoły.

O postępach prac informować będziemy oczywiście na bieżąco.