CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

9 listopada 2023 r. zebrał się Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej aby podsumować działalność, w tym finanse, a także omówić bieżące  sprawy i plany w kontekście kończącej się kadencji Zarządu.

Wśród zrealizowanych przedsięwzięć warto wspomnieć o inicjatywie  przygotowania tóg dla  przewodniczących rad naukowych dyscyplin uprawianych na Politechnice Opolskiej. Przewodniczący dyscyplin  na  tegorocznej uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki wystąpili już w togach,  przypomnijmy - są to dyscypliny w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (kolor  niebieski),  dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych (kolor  żółty) oraz  dyscypliny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu –  zielone.

Stan finansów Towarzystwa pozwolił na podjęcie kolejnej inicjatywy, tym razem  konkursu, którego celem jest  uhonorowanie osoby ze środowiska akademickiego za wybitny wkład  w rozwój oraz budowanie pozycji Politechniki Opolskiej.

Trwają prace nad przygotowaniem regulaminu konkursu, niezbędnych formalności, niebagatelne znaczenie ma także obmyślenie trafnej,  rozpoznawalnej nazwy.  O wyborze laureata zadecyduje kapituła, której  skład podamy do wiadomości po podjęciu stosownej uchwały. Jak widać - sporo pracy przed nami, tym bardziej, że ambitnie zakładamy by nagroda, która ma mieć także wymiar finansowy,  została wręczona  podczas tradycyjnego  spotkania świątecznego.

Zarząd poczynił także niezbędne kroki w związku ze zbliżającym się końcem kadencji.  Przed nami więc Wyborcze Walne Zgromadzenie TPPO, zaplanowane roboczo na połowię grudnia. O dokładnym terminie każdy Członek Towarzystwa  Przyjaciół Politechniki Opolskiej zostanie poinformowany w imiennym  zaproszeniu. Po przeprowadzeniu wyborów planujemy tradycyjne spotkanie świąteczne  adresowane do  członków i sympatyków  Towarzystwa.

A plany na przyszłość? Nie wybiegajmy zbyt  daleko, bo to  leżeć będzie w gestii nowo wybranych władz TPPO.