CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Zgodnie z zapowiedzią zebrała się kapituła Nagrody pn. Za wybitny wkład  w rozwój oraz budowanie pozycji Politechniki Opolskiej przyznawanej przez  Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej. Kapitułę, w myśl Regulaminu, tworzy pięć osób – rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Opolskiej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej, członek Zarządu TPPO wyznaczony przez prezesa oraz osoba ze środowiska akademickiego lub otoczenia społeczno-gospodarczego powołana  uchwałą Zarządu TPPO na wniosek członka TPPO.  Zatem 7 grudnia 2023 r. personalnie spotkali się Andrzej Staruch, Krystyna Duda, prof. Jerzy Skubis oraz prof. Piotr Wach. Rektor, prof. Marcin Lorenc, który w tym dniu był w podróży służbowej,  uczestniczył w posiedzeniu zdalnie, co dopuszcza zarówno regulamin nagrody jak i statut Towarzystwa.

Do sekretarza TPPO wpłynął jeden wniosek pretendujący do nagrody prof. dra hab. Grzegorza Królczyka, prorektora ds. nauki i rozwoju.  Po zapoznaniu się uzasadnieniem zebrani najpierw wypowiedzieli swoje zdania, a potem przystąpili do głosowania.  Jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, laureatem tegorocznej nagrody został prof. Grzegorz Królczyk.

Wręczenie nagrody będzie miało miejsce podczas tradycyjnego  spotkania świątecznego  pracowników w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 12. po posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!