CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Doroczne spotkanie świąteczne,  zorganizowane   w tym roku 20 grudnia,  zgodnie z zapowiedzią, stało się okazją do wręczenia   Nagrody  Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej.  Przypomnijmy, 7 grudnia zebrała się Kapituła  i jednogłośnie wskazała  prof. dr. hab. Grzegorza Królczyka jako laureata Nagrody pn. Za wybitny wkład  w rozwój oraz budowanie pozycji Politechniki Opolskiej uwzględniając tym samym uzasadnienie z wniosku:

Prof. Grzegorz Królczyk jest osobą bardzo dynamiczną, mocno zaangażowaną w pracę na rzecz naszej uczelni w szczególności w obszarze naukowym. Dzieląc się swoim bardzo dużym doświadczeniem z koleżankami i kolegami, doskonale kierując rozwojem naukowym w Politechnice Opolskiej, doprowadził do historycznych osiągnięć, które zostały uwzględnione w najnowszej edycji Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects.  Wejście do tego zestawienia jest bezprecedensowym osiągnięciem. Politechnika Opolska została wysoko oceniona w dwóch obszarach: Mechanical Engineering oraz Instruments Science & Technology.

Spotkanie świąteczne  odbywające się w  holu  Łącznika zgromadziło pracowników i studentów. Tradycyjnie rektor, prof. Marcin Lorenc wygłosił okolicznościowe przemówienie akcentując ostatnie sukcesy, które stały się udziałem Politechniki oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia. Sam Laureat, wydawał się zaskoczony wyróżnieniem, które go spotkało i odbierając dyplom podkreślił, że praca za którą został nagrodzony jest efektem aktywności wielu osób w ostatnich latach.

Warto podkreślić, że uroczystość uświetniły występy akademickiej orkiestry oraz chóru.

PO spotkanie swiateczne 2023 12 20 3114 1