CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej.

Kadencja władz Towarzystwa rozpoczęta w lutym 2021 dobiega kresu. Przed nami zatem wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Walne Zgromadzenie Wyborcze (WZW) zaplanowane zostało na dzień 19 stycznia 2024 r.  godz. 10.00 – pierwszy termin, godz. 10.15 – drugi termin. WZW odbędzie się  w sali nr 114 w budynku nr  7 przy ul. Prószkowskiej 76.

 W myśl statutu - par. 15, pkt. 5 i 6  posiedzenia WZW  mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli mówiąc krótko – procedować możemy zdalnie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie WZW i stwierdzenie prawidłowości zwołania WZW oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

2) Wybór przewodniczącego i protokolanta,

3) Przyjęcie porządku obrad WZW i sposobu głosowania,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Wybory do ciał kolegialnych TPPO: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

6) Podjęcie stosownych uchwał,

7) Zapytania, wolne wnioski,

7) Zamknięcie WZW.

Liczymy na obecność wszystkich Członków Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej.