CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Jak wcześniej informowaliśmy, 19 stycznia 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Towarzystwa. W efekcie przeprowadzonych wyborów wyłonione zostały ciała statutowe TPPO  na kadencję 2024 – 2027. Skład osobowy  poszczególnych ciał przedstawia się następująco:

Zarząd

Krystyna Duda – prezes

Marcin Lorenc – wiceprezes (zgodnie z literą statutu urzędujący rektor sprawuje funkcję wiceprezesa)

Magdalena Filipek – sekretarz

Anna Czabak – skarbnik

Jerzy Skubis – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Polańczyk

Piotr Sterniuk

Sąd Koleżeński

Sebastian Borucki

Dominika Matuszek.

Warto podkreślić zgodność wybierających (niemal wszystkie decyzje zapadły jednogłośnie), a także  sprawność przeprowadzonej procedury, do czego przyczynił się zapewne statutowy zapis umożliwiający procedowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Walne Zgromadzenie TPPO to także okazja do podsumowań i artykułowania planów.  W tym kontekście należy zauważyć, że Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej powołane zostało do życia 30 maja 1969 roku (wówczas pn. Towarzystwo Przyjaciół Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu), zatem w bieżącym roku minie 55 lat  faktu, który należałoby  przypomnieć w środowisku akademickim.  Pomysł spotkał się z akceptacją uczestników WZ jednak sposób uczczenia rocznicy jest  na razie sprawą otwartą. O szczegółach  będziemy Państwa informować.