CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej

Nadszedł czas podsumowania działalności TPPO w roku 2023. W związku z tym zapraszamy na Walne Zgromadzenie, które zaplanowane zostało na dzień 18 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 – pierwszy termin, godz. 11.15 – drugi termin. 

WZ odbędzie się  w sali nr 114 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76.

Liczymy na obecność wszystkich Członków Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej. 

 Poniżej proponowany porządek posiedzenia:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowowści zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

2) wybór przewodniczącego i protokolanta,

3) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i sposobu głosowania,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku,

6) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023,

7) przedstawienbie protokołu Komisji Rewizyjnej,

8) dyskusja nad sprawozdaniami i protokołem,

9) głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,

10) podjęcie stosownych uchwał,

11) zapytania, wolne wnioski,

12) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.