CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

O ile początek roku kalendarzowego kojarzy się z postanowieniami i planami na przyszłość to czerwiec dla osób zaangażowanych w działalność  stowarzyszeń oznacza czas rozliczeń. Dlatego 18 czerwca 2024 r. Przyjaciele Politechniki Opolskiej spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

Program posiedzenia, któremu przewodniczyła Pani Sekretarz Magdalena Filipek (oraz statut), obligował Zarząd do przedstawienia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły. To czym zajmowało się Towarzystwo w 2023 r. omówiła Pani Prezes Krystyna Duda, zaś sprawy finansowe, czyli bilans, rachunek zysków i strat, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową zaprezentowała Pani Skarbnik Anna Czabak.  

Z satysfakcją zauważyć należy, że wybrany na początku roku nowy skład Komisji Rewizyjnej  (Pani Ewa Polańczyk i Pan Piotr Sterniuk), jeszcze przed WZ z uwagą pochylił się nad przedstawionymi dokumentami, nie zabrakło także pytań i dyskusji w trakcie posiedzenia. Ale warto podkreślić, że poddane ocenie materiały zostały jednomyślnie zaakceptowane, dając tym samym Zarządowi TPPO absolutorium uprawniające do dalszego działania.

Żeby jednak zobiektywizować ocenę   należy podkreślić, że zawsze można byłoby zrobić więcej i lepiej, i to poczucie pewnego niedosytu niech posłuży za wskazówkę dla przyszłych działań. 

Bardzo zależy nam aby Towarzystwo mogło zrealizować więcej zadań, obsłużyć więcej konferencji i uczelnianych wydarzeń. Dlatego we wnioskach przyjęto, że na najbliższe posiedzenie  Zarządu Towarzystwa zabiegać będziemy o udział  Dziekanów Wydziałów aby przedstawić im naszą ofertę i zaproponować wspólne przedsięwzięcia.

Podsumowując dzisiejsze posiedzenie  warto podkreślić, że nie było problemu z kworum, a w myśl zapisów statutowych (par. 15, pkt 5 i 6) posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli mówiąc krótko – procedować można  zdalnie, choć  tym razem nikt nie skorzystał z tej  możliwości. Dodam jeszcze, że niezmiennie cieszy obecność w gronie  Towarzystwa absolwentów z roku 1972  wtedy – Wydziału Budownictwa Lądowego opolskiej uczelni technicznej, a dodam, że są to osoby nietuzinkowe, o czym w najbliższej notatce.