CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

piątek, luty 03, 2023

Za nami Bal Politechniki Opolskiej, który w annałach Uczelni zapisze się zapewne jako wyjątkowa impreza. Co uprawnia do takiej oceny? Po pierwsze duże zainteresowanie – liczba miejsc szybko została wyczerpana i trzeba było utworzyć listę rezerwową. Tu ukłon w stronę pani dyrektor Instytutu Konfucjusza - prof. Marlena Bernat nie bała się podjęcia wyzwania po latach przerwy i pandemicznym interwale, mało tego, głównym organizatorem balu był właśnie Instytut, który w ten sposób uczcił początek Chińskiego Nowego Roku – Roku Królika, a także rozpoczął obchody 15-lecia jednostki. Warto wspomnieć, że wśród gości był m. in. Jun Yi, attaché z chińskiej ambasady w Polsce, a motywy chińskie obecne były w wielu aspektach.

czwartek, styczeń 05, 2023

Politechnika Opolska wraca do dobrej tradycji organizowania imprez kulturalnych dla pracowników i sympatyków środowiska akademickiego, a w tę bez wątpienia wpisuje się zaplanowany na początek Chińskiego Nowego Roku bal, którego głównym organizatorem jest Centrum Współpracy Polska-China, Instytut Konfucjusza w Opolu.

wtorek, styczeń 03, 2023

Z wielką radością i satysfakcją przyjmujemy informacje o kolejnych sukcesach Politechniki Opolskiej, a do tych zaliczają się osiągnięcia w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, biznesem i przemysłem wpisujące się w realizację tzw. złotego trójkąta: samorząd-nauka-biznes. - o czym przeczytać można na stronie Uczelni: Jaki ten świat będzie w przyszłości, w dużej mierze zależy od nas, od nauczycieli akademickich i efektów naszej współpracy z przemysłem, biznesem. Bez tego nie będzie silnego regionu, silnego państwa – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, który dodaje, że w skali mijającego roku uczelnia podpisuje i realizuje kilkadziesiąt umów o współpracy, prowadzi badania zlecone, doktoraty wdrożeniowe – czytamy na stronie. Tym bardziej z dumą podkreślamy, że rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marcin Lorenc a także Pani Magdalena Filipek, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej są w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej - rektor jest wiceprezesem, a M. Filipek sekretarzem. Pani dyrektor podkreśla, że sukcesy, o których mówi artykuł to efekt pracy całego zespołu CTT. Z tym większą satysfakcją o tym informujemy.

piątek, grudzień 16, 2022

O tym, że Politechnika Opolska ma grono przyjaciół nie trzeba nikogo przekonywać. Świadczy o tym choćby działające już od z górą pięćdziesięciu trzech lat Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej, stowarzyszenie powołane do życia trzy lata po utworzeniu w Opolu Wyższej Szkoły Inżynierskiej, wtedy zarejestrowane urzędowo jako Towarzystwo Przyjaciół WSI w Opolu. Od tej chwili nieprzerwanie, choć z różną intensywnością, funkcjonuje w środowisku akademickim.

czwartek, grudzień 15, 2022

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej zebrali się po raz kolejny, tym razem na dorocznym spotkaniu świątecznym przygotowanym w stylowym wnętrzu biblioteki Instytutu Konfucjusza. Wydarzenie zaszczycił obecnością prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar, prorektor ds. ogólnych i operacyjnych, a także dr hab. inż. Grzegorz Robak, dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. Edyta Majorczyk, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, dr inż. Ewelina Piotrowska, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz dr Żaneta Grzywacz, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

poniedziałek, listopad 21, 2022

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej po raz kolejny zmieniło miejsce, od października bieżącego roku mamy do dyspozycji nowe pomieszczenie. Tym razem korzystamy z gościnności dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i zajęliśmy pokój nr 113 w budynku nr 2 w II kampusie przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu . Znalazła się tam przede wszystkim gromadzona od ponad pół wieku obszerna dokumentacja. Wygodne pomieszczenie pozwala na spokojną pracę, choć osobiste spotkanie z osobami z zarządu wymaga wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia, ponieważ TPPO nie ma pracownika etatowego. Zmiana siedziby nie oznacza zmiany w danych o Towarzystwie zgłoszonych do KRS!

poniedziałek, listopad 21, 2022

Po raz kolejny w tym roku (16 listopada) członkowie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej spotkali się na Walnym Zgromadzeniu. Powodem spotkania było przyjęcie zmian w statucie, do czego zobligowało zarządzenie Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Ponieważ zmiany miały charakter „kosmetyczny” procedowanie przebiegło sprawnie, nie budząc żadnych kontrowersji. Warto przy okazji dodać, że zebranie miało formę hybrydową, tzn. kilku członków Towarzystwa uczestniczyło w nim zdalnie – co umożliwia nowy statut. Poza zmianami w statucie, uzgodniono, że w grudniu przygotowane zostanie spotkanie świąteczne. O szczegółach poinformujemy zainteresowanych w specjalnym komunikacie. Planujemy, że spotkanie będzie dobrą okazją na przyjęcie nowych członków, ale więcej o tym w następnej informacji.

wtorek, czerwiec 21, 2022

Koniec czerwca to w stowarzyszeniach czas rozliczeń finansowych i merytorycznych (o Walnym Zgromadzeniu i absolutorium dla zarządu) informowaliśmy we wcześniejszej notatce). W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej może pochwalić się niezłą kondycją finansową, świadczy o tym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 38 543,25 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy 25/100), zaś rachunek wyników pokazuje zysk w wysokości 11 953,62 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 62/100. To optymistyczny prognostyk. Decyzją zarządu Towarzystwa kwota ta przeznaczona została na pokrycie straty z lat ubiegłych. Dołożymy starań aby utrzymać taką tendencję.

czwartek, czerwiec 09, 2022

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej spotkało się 8 czerwca br. na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które tym razem okazało się skuteczne. Udało się bowiem zebrać kworum niezbędne do procedowania nad statutem, a to oznacza obecność 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania. W efekcie nowy statut Towarzystwa został uchwalony, warto podkreślić, że stosowna uchwała podjęta została jednomyślnie. Najogólniej ujmując nowe statutowe zapisy pozwalają m.in. na organizowanie pomocy pracownikom i studentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku klęski żywiołowej, wojny, powodzi, a także działalności charytatywnej oraz wolontariatu. Zresztą zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem dostępnym na naszej stronie internetowej.

czwartek, czerwiec 09, 2022

Towarzystwo wsparło finansowo organizację tegorocznego Dnia Dziecka na politechnice. Festyn zorganizowany został przed akademikiem Sokrates, a na jego program - poza oczywiście atrakcjami dla najmłodszych – złożyło się także zasadzenie drzew. Zarówno sama impreza jak i symboliczne nasadzenia są inicjatywą obecnych mieszkańców Sokratesa, czyli uchodźców z Ukrainy, którzy w ten sposób chcieli wyrazić wdzięczność za gościnę oraz zaakcentować przyjaźń polsko-ukraińską. Drzewa: kalinę symbolizującą naszych sąsiadów oraz jarzębinę kojarzoną jako polskie drzewo zasadził prof. Marcin Lorenc - Rektor Politechniki Opolskiej, dając tym sygnał do rozpoczęcia zabawy.