CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

środa, czerwiec 19, 2024

O ile początek roku kalendarzowego kojarzy się z postanowieniami i planami na przyszłość to czerwiec dla osób zaangażowanych w działalność stowarzyszeń oznacza czas rozliczeń. Dlatego 18 czerwca 2024 r. Przyjaciele Politechniki Opolskiej spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

czwartek, czerwiec 13, 2024

Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej Nadszedł czas podsumowania działalności TPPO w roku 2023. W związku z tym zapraszamy na Walne Zgromadzenie, które zaplanowane zostało na dzień 18 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 – pierwszy termin, godz. 11.15 – drugi termin. WZ odbędzie się w sali nr 114 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76.

czwartek, marzec 21, 2024

We wtorek, 19 marca 2024 r. odbyły się na Politechnice Opolskiej wybory. Rektorem na kadencję 2024-2028 został prof. Marcin Lorenc. Informacja ta ma istotne znaczenie dla Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej, gdyż zgodnie ze statutem, aktualny rektor sprawuje w zarządzie funkcję wiceprezesa.

poniedziałek, styczeń 29, 2024

Jak wcześniej informowaliśmy, 19 stycznia 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Towarzystwa. W efekcie przeprowadzonych wyborów wyłonione zostały ciała statutowe TPPO na kadencję 2024 – 2027. Skład osobowy poszczególnych ciał przedstawia się następująco: Zarząd Krystyna Duda – prezes Marcin Lorenc – wiceprezes (zgodnie z literą statutu urzędujący rektor sprawuje funkcję wiceprezesa) Magdalena Filipek – sekretarz Anna Czabak – skarbnik Jerzy Skubis – członek Zarządu Komisja Rewizyjna Ewa Polańczyk Piotr Sterniuk Sąd Koleżeński Sebastian Borucki Dominika Matuszek.

środa, styczeń 10, 2024

Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej. Kadencja władz Towarzystwa rozpoczęta w lutym 2021 dobiega kresu. Przed nami zatem wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Walne Zgromadzenie Wyborcze (WZW) zaplanowane zostało na dzień 19 stycznia 2024 r. godz. 10.00 – pierwszy termin, godz. 10.15 – drugi termin. WZW odbędzie się w sali nr 114 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 . W myśl statutu - par. 15, pkt. 5 i 6 posiedzenia WZW mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli mówiąc krótko – procedować możemy zdalnie.

czwartek, grudzień 21, 2023

Doroczne spotkanie świąteczne, zorganizowane w tym roku 20 grudnia, zgodnie z zapowiedzią, stało się okazją do wręczenia Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej. Przypomnijmy, 7 grudnia zebrała się Kapituła i jednogłośnie wskazała prof. dr. hab. Grzegorza Królczyka jako laureata Nagrody pn. Za wybitny wkład w rozwój oraz budowanie pozycji Politechniki Opolskiej uwzględniając tym samym uzasadnienie z wniosku:

poniedziałek, grudzień 11, 2023

Zgodnie z zapowiedzią zebrała się kapituła Nagrody pn. Za wybitny wkład w rozwój oraz budowanie pozycji Politechniki Opolskiej przyznawanej przez Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej. Kapitułę, w myśl Regulaminu, tworzy pięć osób – rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Opolskiej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej, członek Zarządu TPPO wyznaczony przez prezesa oraz osoba ze środowiska akademickiego lub otoczenia społeczno-gospodarczego powołana uchwałą Zarządu TPPO na wniosek członka TPPO. Zatem 7 grudnia 2023 r. personalnie spotkali się Andrzej Staruch, Krystyna Duda, prof. Jerzy Skubis oraz prof. Piotr Wach. Rektor, prof. Marcin Lorenc, który w tym dniu był w podróży służbowej, uczestniczył w posiedzeniu zdalnie, co dopuszcza zarówno regulamin nagrody jak i statut Towarzystwa.

poniedziałek, listopad 27, 2023

Szanowni Państwo, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej w dniu 24 listopada 2023 r. przyjął regulamin dotyczący przyznania nagrody pn. „Za wybitny wkład w rozwój oraz budowanie pozycji Politechniki Opolskiej”. Zgodnie z zapisami w Regulaminie, każdy członek TPPO może zgłosić kandydata do nagrody oraz jedną osobę do Kapituły konkursu. Zgłoszone osoby mogą pochodzić ze środowiska akademickiego lub otoczenia społeczno-gospodarczego. Zgłoszenie kandydata do nagrody powinno zawierać uzasadnienie zawierające osiągnięcia kandydata mające wpływ na rozwój i budowanie pozycji Uczelni.

czwartek, listopad 16, 2023

9 listopada 2023 r. zebrał się Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej aby podsumować działalność, w tym finanse, a także omówić bieżące sprawy i plany w kontekście kończącej się kadencji Zarządu. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć warto wspomnieć o inicjatywie przygotowania tóg dla przewodniczących rad naukowych dyscyplin uprawianych na Politechnice Opolskiej. Przewodniczący dyscyplin na tegorocznej uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki wystąpili już w togach, przypomnijmy - są to dyscypliny w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (kolor niebieski), dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych (kolor żółty) oraz dyscypliny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – zielone.

środa, październik 11, 2023

Po raz kolejny na Politechnice Opolskiej wybrzmiało Gaudeamus igitur, a tradycyjna uroczystość inauguracyjna zgromadziła studentów, pracowników i gości. Rok akademicki rozpoczęło pięć tysięcy studentów i blisko 100 doktorów. Ceremonia przebiegająca zgodnie z akademickim scenariuszem ujmująca przemówienie Rektora oraz wystąpienia zaproszonych gości, jest także okazją do poznania podstawowych informacji o Uczelni, jej osiągnięciach i planach.

środa, sierpień 02, 2023

Z radością informujemy, że inicjatywa przygotowania tóg dla przewodniczących rad naukowych dyscyplin uprawianych na Politechnice Opolskiej wyrażona przyjęciem stosownej uchwały przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej, ma swój pozytywny ciąg dalszy. Jak dowiedzieliśmy się od pani kierownik Kancelarii Rektora, mgr Elżbiety Tokarskiej, zakończyło się tzw. badanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy. Spośród przesłanych ofert, na uwagę zasługują dwie: jedna od firmy krawieckiej z Wrocławia, z której usług Politechnika Opolska korzystała już nieraz oraz firma z Gdańska, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę. Obydwie proponują wykonanie akademickich strojów z takich samych materiałów – elanowełna i aksamit, a także termin przygotowania na koniec września. Decyzja musi zostać podjęta w najbliższym czasie, aby podczas najbliższej akademickiej uroczystości, czyli inauguracji roku, przewodniczący mogli wystąpić już w togach. Politechnika zamówi 10 strojów strojów akademickich. Przypomnijmy, zwyczaj noszenia tóg zwanych także sukniami akademickimi sięga wieku dwunastego, kiedy powstawały w Europie pierwsze uniwersytety. Togi zwieńczone są pelerynami, inaczej - mucetami, które w sukni rektorskiej wykonywane bywały kiedyś z futra sobolowego lub gronostajowego. Nieodzowną częścią ubioru są także birety. Togi dla przewodniczących dyscyplin naukowych w Politechnice będą w trzech kolorach, dla dyscyplin w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w kolorze niebieskim, dla dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych w kolorze żółtym, a togi dla dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – zielone. Należy także dodać, że TPPO włączy się w finansowanie strojów akademickich, zajmie się także obsługą administracyjno-księgową przedsięwzięcia.